fáilte

go Blaiseadh Gàidhlig

Áiseanna do Ghaeilgeoirí a bhfuil spéis acu i nGaeilge na hAlban

Príomhphointí foghlama

Cuireann an láithreán seo 17 bpríomhphointí foghlama i láthair atá tábhachtach chun tosú leis an teanga. I ngach ceacht tá réamhrá gearr, samplaí de chairde coimhthíocha (focail a mbaineann an chuma nó an fhuaim chéanna leo geall leis, ach a bhfuil difríocht mhór eatarthu maidir le brí) agus foclóir a bhaineann le hábhar.

Tacú le cúrsa seomra ranga

Tá na pointí foghlama sa láithreán gréasáin seo ar aon dul leis an ábhar i gCúrsa Gàidhlige do Lucht na Gaeilge a chuir Sabhal Mòr Ostaig, ar fáil agus is féidir é a úsáid chun cur le foghlaim le linn an chúrsa.

Comhaid fhuaime le cainteoirí dúchais

Tá an láithreán lán de chomhairle agus de chomhaid fhuaime, le cainteoirí dúchais, chun cabhrú leat le foghraíocht na Gàidhlige.