ceachtanna

Ceacht 1: Cad é mar atá tú? (Ciamar a tha sibh?)

 

Réamhrá

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú fá dtaobh d'fhuaimeanna na Gàidhlige agus fá na príomhdhifríochtaí ó thaobh fuaime idir an dá theanga. Áirítear leis seo fuaim ag tús is ag deireadh focail, caol is leathan, agus fad is gairid.

Foghlaimeoidh tú an dóigh le beannú do dhuine, iad a fháiltiú agus fiafraí de dhuine cad é mar atá siad. Foghlaimeoidh tú chomh maith faoin dóigh le fiafraí de dhuine cad é an t-ainm atá orthu agus cá has iad. Déantar an difríocht idir thu / agus sibh / sibh a shoiléiriú fosta.

Tá eolas ann chomh maith fá dtaobh d'ainmneacha pearsanta is logainmneacha Gàidhlige mar eiseamláir de theanga i bhfeidhm.

Cairde Bréige

Tá focail áirithe i mórán an riocht chéanna sa dá theanga ach ós rud é go bhfuil bríonna ar leith bainte amach acu le himeacht aimsire, tugtar "cairde bréige" nó "cairdecoimhthíocha" orthu.

Samplaí sa cheacht seo

Ciallaíonn tapaidh cruacróga den chuid is mó sa Ghàidhlig seachas tapa na Gaeilge, a chiallaíonn gastascafánta . Nach tu tha tapaidh! Is fear calma thú!

Ciallaíonn bàn na Gàidhlige folamh agus an focal Gàidhlige ar aon dul leis, bán , gan a bhith dubh (geal i nGàidhlig). Tha an eaglais sin bàn an-dràsta Tá an teach pobail sin folamh faoi láthair

Foclóir

Ciamar a tha thu? Cad é mar tá tú? Ciamar a tha sibh? Cad é mar tá tú? Gu math Go maith Dè an t-ainm a th' ort? Cad é mar tá tú? Dè an t-ainm a th' oirbh? Cad is ainm duit? Is mise... Is mise... Cò às a tha thu? Cá has tú? Cò às a tha sibh? Cá has tú? Tha mi à... Tá mé as... Fàilte a-steach Fáilte isteach Thig a-steach Tar isteach Thigibh a-steach Taraigí isteach Nach suidh thu Suigh síos Nach suidh sibh Suigh síos A-nis Anois