ceachtanna

Ceacht 10: Cá rachaidh muid? (Càite an tèid sinn?)

   

Réamhrá

Sa cheacht seo, cuirfidh na mic léinn in iúl cá háit a rachaidh siad an samhradh seo chugainn.

Cuirfear breis eolais agus béim air fáil maidir le cúrsaí foghraíochta.

Cuirfear béim chomh maith ar bhriathra rialta ag toiseacht le gutaí agus f + san aimsir fháistineach agus ar bhriathra neamhrialta san aimsir chéanna. Taispeánfar na foirmeacha dearfacha is diúltacha araon. Tá ceisteanna agus an fhoirm choibhneasta le fáil chomh maith.

Cairde Bréige

Tá focail áirithe i mórán an riocht chéanna sa dá theanga ach ós rud é go bhfuil bríonna ar leith bainte amach acu le himeacht aimsire, tugtar 'cairde bréige' nó 'cairdecoimhthíocha' orthu.

Samplaí sa cheacht seo

Ciallaíonn ionnsaich foghlaim agus múin agus ní hé tabhair faoi. Tá cruth de a dh'ionnsaigh i dtreo le fáil i nGaeilge Thír Chonaill fós sa leagan ionsar etc. Tha mi 'g ionnsachadh Gàidhlig na h-Èireann Tá mé ag foghlaim na Gaeilge

Foclóir

Càite an tèid thu? Cá háit a rachaidh tú? Thèid mi Rachaidh mé Cha tèid mi Ní rachaidh mé Nach tèid thu? Nach rachaidh tú? Am fuirich thu? An bhfanfaidh tú? Fuirichidh mi Fanfaidh mé Chan fhuirich mi Ní fhanfaidh mé Nach fhuirich thu? Nach bhfanfaidh tú? An can thu? An ndéarfaidh tú? Canaidh mi Déarfaidh mé Cha chan mi Ní dhéarfaidh mé Nach can thu? Nach ndéarfaidh tú? An cluinn thu? An cluinfidh tú? Cluinnidh mi Cluinfidh mé Cha chluinn mi Ní chluinfidh mé Nach cluinn thu? Nach gcluinfidh tú? An ruig thu? An sroichfidh tú? Ruigidh mi Sroichfidh mé Cha ruig mi Ní shroichfidh mé Nach ruig thu? Nach sroichfidh tú? An èirich thu? An éireoidh tú? Èiridh mi Éireoidh mé Chan èirich mi Ní éireoidh mé Nach èirich thu? Nach n-éireoidh tú? An èist thu? An n-éistfidh tú? Èistidh mi Éistfidh mé Chan èist mi Ní éistfidh mé Nach èist thu? Nach n-éistfidh tú? An ith thu? An n-ithfidh tú? Ithidh mi Ithfidh mé Chan ith mi Ní ithfidh mé Nach ith thu? Nach n-ithfidh tú? An òl thu? An n-ólfaidh tú? Òlaidh mi Ólfaidh mé Chan òl mi Ní ólfaidh mé Nach òl thu? Nach n-ólfaidh tú? An ionnsaich thu? An bhfoghlaimeoidh tú? Ionnsaichidh mi Foghlaimeoidh mé Chan ionnsaich mi Ní fhoghlameoidh mé Nach ionnsaich thu? Nach bhfoghlaimeoidh tú? Am fàg thu? An bhfágfaidh tú? Fàgaidh mi Fágfaidh mé Chan fhàg mi Ní fhágfaidh mé Nach fhàg thu? Nach bhfágfaidh tú? Am falbh thu? An n-imeoidh tú? Falbhaidh mi Imeoidh mé Chan fhalbh mi Ní imeoidh mé Nach fhalbh thu? Nach n-imeoidh tú? Cò? Cé? Dè? Cad é? Cuin? Cathain? Ciamar? Cad é mar? Carson? Cad chuige?