ceachtanna

Ceacht 14: Na rudaí is fearr liom (Na rudan as fheàrr leam)

   

Réamhrá

Sa cheacht seo, beidh tú an foghlaim fá dtaobh den dóigh ina bhfeidhmíonn na leaganacha ag freagairt ar 'ba mhaith liom' na Gaeilge le labhairt fá na rudaí is fearr leat.

Foghlaimeoidh tú an dóigh chun iad seo a chur i bhfeidhm mar cheist agus mar dhiúltach.

Cairde Bréige

Tá focail áirithe i mórán an riocht chéanna sa dá theanga ach ós rud é go bhfuil bríonna ar leith bainte amach acu le himeacht aimsire, tugtar 'cairde bréige' nó 'cairdecoimhthíocha' orthu.

Samplaí sa cheacht seo

Ciallaíonn fuireach fanachtcónaí agus ní gá aon mhoill a bheith i gceist mar atá i gcás fuireach na Gaeilge. Tha mi a' fuireach ann an Inbhir Nis Tá cónaí orm san Inbhear Mór

Is focal firinscneach é teine tine mar atá le feiceáil sa leagan anseo an tac an teine cois na tine. Nach dèan thu suidhe 'n tac an teine tacan? Suigh cois tine in ainm Chroim!

Foclóir

Dè an rud as fheàrr leat? Cén rud is fearr leat? 'S e an rud as fheàrr leam ach... An rud is fearr liom ná... An fheàrr leat...? An fearr leat...? 'S fheàrr Is fearr Chan fheàrr Ní fearr Nach fheàrr? Nach bhfearr? Am bu toil leat? Ar mhaith leat? Bu toil Ba mhaith Cha bu toil Níor mhaith Nach bu toil? Nár mhaith