ceachtanna

Ceacht 16: An áit a bhfuil mé i mo chónaí (An t-àite sa bheil mi a' fuireach)

   

Réamhrá

Sa cheacht seo, cuirfear ar an eolas thú fán dóigh ina bhfeidhmíonn réamhfhocail na Gàidhlige le go mbeidh tú in ann labhairt fán áit ina bhfuil tú i do chónaí agus cur síos uirthi agus an t-eolas sin a chur i láthair in achan aimsir geall leis.

Cairde Bréige

Tá focail áirithe i mórán an riocht chéanna sa dá theanga ach ós rud é go bhfuil bríonna ar leith bainte amach acu le himeacht aimsire, tugtar 'cairde bréige' nó 'cairdecoimhthíocha' orthu.

Samplaí sa cheacht seo

Lár is brí le meadhan na Gàidhlige. Ciallaíonn làr na Gàidhlige urlár. Thuit na soithichean air fad dhan làr Thit na soithigh ar fad don urlár

Foclóir

Càite bheil thu a' fuireach a-nis? Cá bhfuil tú i do chónaí anois? Tha mi a' fuireach ann an... Tá mé i mo chónaí i... Tha mi a' fuireach ann am... Tá mé i mo chónaí i... Tha mi a' fuireach anns a'... Tá mé i mo chónaí sa... Tha mi a' fuireach anns an... Tá mé i mo chónaí san... Nuair a bha thu òg, càite an robh thu a' fuireach? Nuair a bhí tú óg, cá raibh tú i do chónaí? Nuair a bha mi òg, bha mi a' fuireach... Nuair a bhí mé óg, bhí mé i mo chónaí... Nuair a leigeas tu dhìot do dhreuchd, càite am bi thu a' fuireach? Nuair a rachaidh tú ar scor, cá mbeidh tú i do chónaí? Nuair a leigeas mi dhìom mo dhreuchd, bidh mi a' fuireach... Nuair a rachaidh mé ar scor, beidh mé i mo chónaí... Nam b' urrainn dhut a bhith a' fuireach ann an àite sam bith, càite am biodh tu a' fuireach? Dá mb'fhéidir leat a bheith i do chónaí in aon áit, cá mbeifeá i do chónaí? Nam b' urrainn dhomh a bhith a' fuireach ann an àite sam bith, bhithinn a' fuireach... Dá mb'fhéidir liom a bheith i mo chónaí in aon áit, bheinn i mo chónaí... Ann an I Ann am I Anns a' Sa Anns an San Ri taobh Le taobh Air beulaibh Os comhair Air chùlaibh Ar cúl Am meadhan I lár Croit Gabháltas Dreuchd Post