ceachtanna

Ceacht 7: Chuaigh mé ag siúl (Ghabh mi cuairt)

   

Réamhrá

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú fán mhéid a rinne tú ag an deireadh seachtaine (béim ar an aimsir chaite agus briathra idir rialta agus neamhrialta).

Cuirfear breis eolais agus béime air fáil maidir le cúrsaí foghraíochta.

Cairde Bréige

Tá focail áirithe i mórán an riocht chéanna sa dá theanga ach ós rud é go bhfuil bríonna ar leith bainte amach acu le himeacht aimsire, tugtar 'cairde bréige' nó 'cairdecoimhthíocha' orthu.

Samplaí sa cheacht seo

Ciallaíonn tràth luath den chuid is mó i nGàidhlig an lae inniu. Coinníonn sé an bhrí am sa leagan an-dràsta an tráth seo. Deirtear àm, uair, uaine, tìm agus aimsir chun an t-am a chur in iúl. Cha bhi mi 'g èirigh tràth aig an deireadh-sheachdain Ní éirím go luath ag an deireadh seachtaine

Foclóir

Dè rinn thu aig an deireadh-sheachdain? Cad é rinne tú ag an deireadh seachtaine? Rinn mi... Rinn mé... Cha do rinn mi càil Ní dhearna má faic Nach do rinn? Nach ndearna? An do bhruidhinn thu? Ar labhair tú? Bhruidhinn mi Labhair mé Cha do bhhruidhinn Níor labhair Nach do bhhruidhinn? Nár labhair? An deach thu? An ndeachaigh tú? Chaidh Chuaigh Cha deach Ní dheachaigh Nach deach? Nach ndeachaigh? An tàinig thu? Ar tháinig tú? Thàinig Tháinig Cha tàinig Níor tháinig Nach tàinig? Nár tháinig? Am faca tu? An bhfaca tú? Chunnaic Chonaic Chan fhaca Ní fhaca Nach fhaca? Nach bhfaca? Cheannaich mi Cheannaigh mé Chluich mi D'imir mé Ghabh mi Ghlac mé Sheinn mi Chan mé