ceachtanna

Ceacht 8: Cad é a rinne tú sa tsamhradh? (Dè rinn thu as t-samhradh?)

   

Réamhrá

Sa cheacht seo, foghlaimeoidh tú fán mhéid a rinne tú an samhradh seo caite (breis béime ar an aimsir chaite).

Cuirfear breis eolais agus béime air fáil maidir le cúrsaí foghraíochta.

Caithfear súil ar bhriathra ag tosú le guta agus f+gutha san aimsir chaite; briathra neamhrialta sa aimsir chéanna agus an méid a tharlaíonn i ndiaidh do.

Foclóir

Dè rinn thu as t-samhradh? Cad é rinne tú sa tsamhradh? Dè rinn sibh as t-samhradh? Cad é rinne tú/sibh sa tsamhradh? Rinn mi tòrr Rinne mé a lán Cha do rinn mi càil Ní dhearna mé faic An deach thu air làithean-saora an-uiridh? An ndeachigh tú ar saoire anuraidh? Chaidh Chuaigh Cha deach Ní dheachaigh Nach deach? Nach ndeachaigh? An do chòrd e riut? Ar thaitin sé leat? An do chòrd e ruibh? Ar thaitin sé leat/libh? Chòrd Thaitin Cha do chòrd Níor thaitin Nach do chòrd? Nár thaitin? An do dh'èirich thu? Ar éirigh tú? Dh'èirich D'éirigh Cha do dh'èirich Níor éirigh Nach do dh'èirich? Nár éirigh? An do dh'fhuirich thu aig an taigh? Ar fhan tú sa bhaile? An do dh'fhuirich sibh aig an taigh? Ar fhan tú/sibh sa bhaile? Dh'fhuirich D'fhan Cha do dh'fhuirich Níor fhan Nach do dh'fhuirich? Nár fhan? An tug mi ... dhut? Ar thug mé ... duit? Thug Thug Cha tug Níor thug Nach tug? Nár thug?