eolas

Is é sprioc na míre seo siollabas cúrsa a chur i dtoll a chéile le haghaidh cúrsa Gàidhlige go Gaeilge.

Tá Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Náisiúnta Teanga agus Cultúr na Gàidhlige agus Páirtí Ceannais i gCeangalG freagrach as treorú is comhordú na hoibre agus chuir siad Cùrsa Gàidhlig do Luchd na Gaeilge i dtoll a chéile.

Rinneadh creat agus plean ceachtanna don chúrsa, lena n-áirítear sainaithint na bpríomhphointí teagaisc. Rinneadh 17 de cheachtanna san iomlán don chúrsa agus dáileadh na príomhphointí teagaisc ar cheachtanna faoi leith. Rinneadh an lámhleabhair seo ag Cànan, comhlacht digiteach agus dearadh grafach, ina bhfuil na creata, na pleananna ceachtanna agus na háiseanna teagaisc.

Iarradh ar fhoireann comhairleoirí, déanta suas de lucht bainistíochta agus foireann acadúil SMO bainistíocht agus maoirseacht a dhéanamh ar an togra. Rinneadh an cúrsa Gàidhlige le foireann acadúil a bhfuil cur amach acu ar fhorbairt is mhúineadh cúrsaí teanga d'fhoghlaimeoirí.

Cuireadh cúrsaí seachtaine, le tacaíocht ó Cholmcille, ar fáil roimhe seo in ionaid éagsúla, SMO san áireamh. Níor cuireadh, áfach, siollabas iomlán agus leabhar oibre cúrsa i dtoll a chéile roimhe seo don chúrsa Gaeilge ná don cheann Gàidhlige. Tugann Lámhleabhair na gCúrsaí breis caighdeánaithe maidir le leibhéal, torthaí agus inneachar na gcúrsaí. Beidh mic léinn in ann leas a bhaint anois as comhsheasmhacht cur chuige maidir le foghlaim is teagasc agus beidh mic léinn in ann ullmhú roimh ré le haghaidh ranganna agus cur lena gcuid foghlama trí fhéinstaidéar agus cur amach acu ar na leibhéil is na ceachtanna éagsúla sna cúrsaí. Bainfidh oidí, go háirithe, leas mór as na ceachtanna pleanáilte, na príomhphointí teagaisc agus na háiseanna breise a cuireadh ar fáil. Gné de na cúrsaí é an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus ar fhoghraíocht. Cé go bhfuil cosúlachtaí idir an dá theanga, déantar na difríochtaí i bhfoghraíocht, litriú agus struchtúir teanga a thaispeáint go sonrach i rannóg na réamhrá sna lámhleabhair, ag tabhairt ar oidí na gnéithe áirithe seo a dhaingniú arís is arís eile.